Неділя, 23.02.2020, 01:58
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню сайту
Форма входу
Статистика
Сегодня сайт посетило
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 Колективні творчі справи

 

    Опис досвіду     

 

Школа майбутнього повинна  найповніше

використовувати для

               гармонійного розвитку людини

все, що дає природа і що зможе

зробити людина для того, щоб

природа служила їй. Уже через це

ми повинні берегти і поновлювати

природні багатства, які маємо.

В. Сухомлинський

Людина невід’ємна від природи. Їй ми завдячуємо своїм існуванням,  досконалістю, своєю силою і красою.

Але із самою природою  відбуваються нині разючі переміни, метаморфози, що несуть загрозу  нашому здоров’ю.

Саме тому я обрала як домінуюче у своїй виховній  роботі класного керівника проблемне питання « Виховання любові до природи,  формування екологічної культури  школярів»

 Однією з форм роботи по екологічному вихованню учнів я обрала проект. Екологічний проект – це програма або план послідовних дій, заходів, які сприятимуть покращенню екологічного стану місцевості.

Ці заходи мають проводитися з урахуванням зв’язків з усіма соціальними структурами , причетними до наявного екологічного стану, а також з тими структурами,

які спроможні допомогти у вирішенні екологічних проблем. Розв’язанню екологічних кризових явищ сприятиме усвідомлення джерел їх виникнення і наслідків,

тому під час складання проектів важливо урахувати пошук відповідної інформації.

 

"ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ"

        «Добро починається з тебе» - це екологічний проект, основною метою  якого є виховання розуміння сучасних проблем довкілля й усвідомлення їх  актуальності для своєї країни, рідного краю, всього людства, а також  розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на національному і глобальному рівнях.

 

Мета проекту:   

привернення уваги громади до проблем охорони довкілля, спрямування зусиль до     практичних дій по його оздоровленню, пропаганда здорового способу життя, виховання екологічного мислення та культури;

очистити берег річки від побутового сміття, посадити кущі та дерева вздовж берегів та на крутосхилах, де має місце ерозія;

 здійснити заходи по упорядкуванню сміттєзвалищ;

 висвітлити у засобах масової інформації позитивні приклади дій та перетворень, що направлені на охорону навколишнього природного середовища. 

Виконавці:   учні  та батьки  Баштанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.

Партнери: Держлісгосп Баштанського р-ну, Баштанське управління водного господарства, Будинок дитячої та юнацької творчості, районна бібліотека.

Заходи, які були  здійснені в рамках проекту

В рамках проекту відбулися такі заходи :

  •   відкриті уроки до Дня води та Всесвітнього дня довкілля;
  •  години спілкування про екологічну ситуацію в нашій країні та  світі;
  • конференція, на якій учні школи прослухали лекції спеціалістів , що стосуються екологічних проблем України та Баштанщини, зокрема нашого міста, а також мали змогу взяти участь у дискусії, поділитись своїми ідеями щодо подальших дій у вирішенні сучасних проблем екології.

Надзвичайної актуальності проекту надають глобалізаційні процеси, які мають місце в сучасному світі. Сучасна молода людина повинна стати тим ініціатором змін у сучасному світі, які надзвичайно необхідні для нагального вирішення глобальних проблем. Розмах, стратегічне мислення, поєднання важелів впливу та харизми, внутрішніх психологічних якостей – такі необхідні якості для сучасного лідера. Даний захід дозволить показати учням  важливість екології та розвинути навички,  особистісні якості, сприятиме переходу опанованих знань в особисті переконання, які допоможуть змінити ставлення до природи, а також виховуватиме почуття стурбованості за стан довкілля на основі розуміння її різнобічної цінності.

Завдання проекту:

1. Вивчити основні поняття пов’язані ззавданням проекту:

             -екологія довкілля;

             -гуманна освіта;

             -морально-етичні норми.

2. Дати дітям можливість поєднати ці поняття з життєвим досвідом.

3. Бути активним членом команди і надавати  поради та прийоми в екологічної стійкості локального комітету.

4. Мотивувати учнів до подальшого особистого та професійного розвитку.

5. Виділити глобальні проблеми людства, місцеві проблеми та знайти можливі шляхи вирішення.

6. Формувати почуття відповідальності за навколишнє середовище.

7. Розвинути сприйняття природи як складної динамічної системи.

          

Етапи проведення екологічного проекту:

- створення команди;

- формулювання теми проекту;

- визначення щодо проблеми - яке значення матиме цей проект для мене;для інших людей, якої користі надасть світу природи розв’язання цього проекту;

- вивчення проблеми: знайди потрібну інформацію, зустрінься з фахівцями,  склади список необхідних матеріалів, обладнання та інше;

- визначення шляхів розв’язання даної проблеми;

- планування діяльності;

- здійснення практичних дій, спрямованих на „оздоровлення” природи;

- обговорення результатів роботи;

- презентація проведеної роботи;

- планування подальшої екологічної роботи.

Очікуваний результат:

Виховання в учнів почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою;

Формування критичної оцінки споживацько-утилітарного ставлення до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи;

Усвідомлення учнями себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв'язок стану довкілля та здоров'я людей.

Формування активної життєвої позиції щодо участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи.

Екологічна безпека є складовою національної безпеки України. Національна безпека, згідно із Законом України “Про основи національної безпеки України”, це – захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам.

Серед пріоритетів національних інтересів України у цьому плані є забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів.

У Міжнародній конвенції “Про збереження біологічного різноманіття” стверджується необхідність коригування підходів до біологічного різноманіття, яке є надбанням усього людства, а не окремої держави чи адміністративного утворення. Країни несуть відповідальність за збереження свого біологічного різноманіття. У цьому документі підкреслюється загальна нестача інформації та знань відносно біологічного різноманіття, що потребує істотних капіталовкладень, але у майбутньому очікується одержання значної кількості екологічних, економічних і соціальних вигод від таких інвестицій.

Екологічна політика більшості країн світу спрямована на підвищення рівня громадської свідомості, інформованості місцевого населення, особливо керівників підприємств та адміністрацій, а також формування екологічного світогляду в молодого покоління - пріоритети соціально спрямованих напрямів екологічної політики держави.

Понад двадцять тисяч великих і малих річок та струмків протікають територією України. Майже дві третини з них дуже забруднені. Потерпають ці “кровоносні судини Землі” від антропогенних чинників.  Простіше кажучи, від звичайної людської недбалості та хронічного отруєння відходами - промисловими, сільськогосподарськими, комунально-побутовими.

Ми запрошуємо ВСІХ, хто небайдужий до проблеми збереження малих річок Миколаївщини, узяти в заході посильну участь. Планується очищення берегів р. Інгул від сміття, висаджування дерев.

Вкрай необхідним є також упорядковування території відпочинку у Христофорівському лісі, очищення джерела Аркаса та берегу ставка.

Наступним кроком діяльності буде ціла низка просвітницьких акцій – круглі столи, тематичні лекції, фотовиставки, екоконкурси, вулична агітація тощо.

Підвищення рівня екологічної свідомості суспільства, подолання екологічної кризи, на межі якої опинилася Україна і зокрема Баштанський район, неможливе без суттєвої зміни відносин між установами, що контролюють стан навколишнього середовища, та населенням, що споживає ресурси, без орієнтації на багаторічну перспективу в галузі екологічного виховання молоді.

Пріоритетним напрямком є реалізація концепції безперервної екологічної освіти. Робота з дітьми повинна орієнтуватись не тільки на пасивне засвоєння певних масивів інформації у школі, а й на реалізацію практичних заходів у позашкільних закладах екологічної освіти. Проведення разових акцій щодо очищення міських парків, лісових масивів, прибережних зон, висадження алей і клумб сприятиме формуванню патріотичних, екологічно орієнтованих молодих особистостей. Користь від таких акцій полягатиме не тільки в поліпшенні умов існування людини, а й у вихованні молоді. Нині актуальним є проведення масових природоохоронних заходів, спрямованих на формування екологічного мислення молодого покоління.

Як відомо, здоров’я - найцінніше, чим ми володіємо. Здоров’я людини залежить від середовища: від повітря, від води, від ґрунтів. Тому,  думаючи про своє здоров’я, ми перш за все повинні думати про чистоту довкілля. Кожна людина, в якої болить душа за чисте повітря, прозору річку та зелені вулиці, може зробити свій вклад для збереження довкілля, наведення порядку на своєму подвір’ї і поза ним, і рідному місті, селі чи селищі, на берегах річок, які справедливо називають артеріями життя.

      

    Види діяльності,що використовуються в ході реалізації проекту:

- написання листів про проведення екологічної акції посадовим особам;

- написання листів – звернень в засоби масової інформації, висвітлення акції в пресі;

- проведення прес – конференцій;

- розклеювання листівок зі зверненням до населення не викидати сміття у навколишнє середовище;

- зустрічі з громадськістю;

- збір підписів; зустрічі з офіційними особами;

-звернення до керівників міста, району.

 

 

 

 

 

Чи актуальні сьогодні екологічні питання?

☻ Україна належить до тих країн світу, де стан навколишнього середовища вважається несприятливим, а у багатьох регіонах, в тому числі і в нашій області – критичним чи близьким до нього. Україна має найвищі серед країн СНД показники загальної завантаженості території усіма видами виробництва. Протягом багатьох десятиліть господарство країни розвивалось без реального врахування екологічних вимог, що призвело до негативних змін усіх компонентів природного комплексу. Екологічні питання дуже актуальні, оскільки не вирішення цих проблем приносить великі нещастя, хвороби і смерть людей.

☻Я впевнена, що екологічні питання актуальні завжди. Якщо ми будемо продовжувати в таких темпах "вбивати” Землю, то коли-небудь не стане нічого: ні води, ні повітря, ні рослин, ні тварин. Не буде й нас, бо без всього вищезазначеного людина вижити не може. Від екологічного благополуччя залежить життя людини. Екологія – це здоров’я планети. Чи зможемо ми довго існувати на "хворій” Землі? До переселення землян на інші планети наука з технікою поки що не дійшли. Отже, якщо загине наша годувальниця – Земля, загинемо і ми.

Які важливі екологічні справи останнім часом відбулися у вашому класі? Чим вони запам’яталися?

☻ Кожного року наші хлопці на уроках праці або у позаурочний час виготовляють шпаківні для птахів, які потім розвішують на деревах.

☻ В нашому класі проводиться багато екологічних заходів, серед яких акції: "Не рубай ялинку”, "Допоможи птахам!”, "За чистоту рідного міста” тощо. Крім вищезгаданих акцій можна навести численні суботники з прибирання шкільної території, висадження дерев, кущів та квітів, випуск екологічних газет, участь у численних виставках квіткових композицій, у екологічному брейн-рингу.

Пригадайте декілька фактів вашого внеску в покращення екологічної ситуації в місті та районі.

☻ Мене з дитинства батьки вчили не кидати сміття на землю, а все доносити до смітника. Я засвоїла їх урок і завжди роблю так, як вчили батьки. Може це не так багато для збереження навколишнього середовища, але поряд з участю у всіх шкільних екологічних справах – це мій особистий внесок у вирішення проблеми збереження природи у моєму місті.

☻ Внесок, який я зробила у покращення екологічного стану мого міста, поки що незначний, але все-таки мені є чим похвалитися. Багато років ми з батьком влаштовували годівниці для птахів і в холодну пору року щоденно засипали туди пшоно. По-друге, на нашому з батьком рахунку кілька виготовлених власними руками шпаківень, які ми розвішували на деревах. Крім того, я люблю саджати дерева, і буквально днями біля власних вікон посадила деревце горіха. Я і досі впізнаю своє деревце, і коли йду на заняття, завжди вітаюся з ним.

Навіщо потрібно розв’язувати екологічні питання?

☻ Якщо зараз не розв’язати ці проблеми, то масштаби екологічних катастроф будуть ще більшими, а їх наслідки – ще жахливішими. А це, в свою чергу, призведе до світової екологічної катастрофи, яка поставить під загрозу існування людства.

Які екологічні проблеми ви бачите у своєму місті та районі? Запропонуйте свій варіант їх вирішення.

☻ В своєму регіоні однією з найактуальніших проблем є забруднення вулиць сміттям, яке викидають не в спеціальні контейнери, а просто під ноги.

 Для вирішення проблеми пропоную: встановити більше контейнерів для збору сміття у місцях великого скупчення людей;

виявляти стихійні смітники та добиватися від організацій, відповідальних за їх прибирання, виконання своїх обов’язків;

провести роботу з підвищення екологічної культури серед учнів нашої школи, пропагуючи необхідність викидання сміття лише у відповідні збірники сміття.

☻ Однією з найголовніших проблем нашого регіону э забруднення води. Воду, яку ми п’ємо, важко назвати чистою. Причинами її забруднення є шкідливі викиди підприємств, старість та зношеність комунікацій, по яким вода поступає до споживача, а також вкрай негативне становище з її очищенням, через що воду категорично заборонено пити некип’яченою.

☻ Коли я переїхала в мікрорайон  жити, перед моїм домом було багато дерев. Незабаром дерева почали вирубувати, щоб закласти фундамент нового будинку, а ще за деякий час все покинули: кран, будівельні матеріали і сміття. Відтоді нічого не міняється. У "лабіринтах” покинутої будови підлітки палять і п’ють, люди викидають туди сміття і старі, непотрібні речі, а для наркоманів недобудовані стіни стали домівкою. За п’ять років, що минули, всі будівельні матеріали пропали, залізо заржавіло, і ми звикли до цього. Але інколи кортить задати питання: "Навіщо було вирубувати красені дерева, щоб замість них утворити цей безлад?” Та, на жаль, я не знаю, кому його адресувати. Тож моя пропозиція очевидна: перш ніж підписувати дозвіл на нову забудову, владним структурам варто поцікавитися думкою людей, що мешкають поряд – чи не зашкодить воно їм і тому екологічному комфорту, який створює неповторний мікроклімат кожного куточка міста.

  ВИСНОВКИ

Екологічні питання надзвичайно актуальні в наш час, оскільки у вік технічного прогресу на річки, повітря, землю, як основний природній скарб Землі,

припадає занадто велике навантаження. Настільки велике, що самостійно матінка-природа не в змозі з ним впоратися. Тому потрібно їй допомогти – розв’язати екологічні проблеми нам – молодим мешканцям планети Земля, які тільки починають жити.

На превеликий жаль, багато хто з "дорослих дядь”, що стоять сьогодні "біля керма” цього не розуміють, або керуються хибним принципом "після нас – хоч потоп” і використовують природні ресурси у надмірній кількості, по-хижацьки винищуючи, розбазарюючи безцінний скарб для вдоволення власних потреб.

Ми, молодь, несемо відповідальність за планету, на якій живемо, ми хочемо, щоб життя на ній тривало довго-довго, і щоб наші діти,

онуки і правнуки насолоджувалися усіма багатствами, які даруватиме їм природа в разі, коли ми, саме ми допоможемо їх зберегти: чистим блакитним небом над головою, чистотою ї гармонією навколишнього середовища, кришталево прозорою водою джерел та струмків. А для цього все сьогодні слід прагнути вирішити накопичені екологічні проблеми, бо інакше вони, неначе сніговий ком будуть накопичуватись і розростатись. Саме на це і буде спрямована наша робота в майбутньому.

 

Сценарій свята «Всесвітній день води»

Мета.  Познайомити учнів з властивостями води та її значенням  у житті людини і планети Земля в цілому.

   Розвивати пізнавальну активність, інтерес до інформації     екологічного характеру, розвивати вміння аналізувати і робити висновки.

   Виховувати бажання обережно ставитись до природи, її багатства, економно використовувати воду.

Обладнання.   Відеофільм про властивості води, народні прислів’я про воду (додаток), виступи учнів, презентація 1, 2.

ХІД ЗАХОДУ

(слайд 1)

 Вчитель    З перших кроків людина не могла обійтись без води,
розвитку людство пізнавало суть однієї з найнезвичайніших речовин на світі – води – і усвідомлювало головну істину: вода є всюди і без неї не може обійтися ніщо живе.

Визначаючи роль водних ресурсів у забезпеченні сталого соціально - економічного розвитку суспільства Генеральна асамблея ООН на своїй сорок сьомій сесії в листопаді 1992 році прийняла рішення відзначати 22 березня кожного року як "Всесвітній день води".

 (слайд 2)

Усвідомлюючи обмеженість та вразливість водних ресурсів, 2005 – 2015 роки проголошені Міжнародним десятиріччям дій «Вода для життя». Починаючи з 2009 року учні нашої школи, а саме мої вихованці, у тісній співпраці з Баштанським міжрайонним управлінням водного господарства(директор Лєбєдєв Віктор Іванович),гуртківцями «Друзі природи» Баштанського будинку дитячої та юнацької творчості (керівник гуртка Черідніченко Ольга Вікторівна),віднедавна до нашого союзу приєдналися Центральна районна бібліотека, проводимо творчі зустрічі екологічного спрямування, а також виконуємо практичні заходи реалізації колективної творчої справи «Добро починається з тебе». Враховуючи значення, яке вода має для життєдіяльності людини і всього живого на землі, вже в 5-й раз проводяться заходи, присвячені Всесвітньому дню води.       (слайд 3)

Вода – це не просто мінеральна сировина, це жива кров, яка створює життя, де його не було. Вода є основою всього живого – і людей, і тварин, і рослин, це багатство кожної держави. Вона бере участь у всіх сферах нашої господарської діяльності і робить наше життя більш легким і приємним.

 Учень1. Чи замислювались ви над тим, чому в народі поширене прислів’я – «Хліб – батько, вода – мати» або, бажаючи всіляких гараздів, промовляють: «Будь здоровий, як вода». Бо вода – колиска життя на Землі, безцінний дар природи, найважливіший її мінерал. Якось незвично думати так про воду…

                                 (слайд 4)

 

Copyright MyCorp © 2020
Мова
КАЛЕНДАР
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Годинник